Hệ thống trang trại chúng tôi tại: Lâm đồng, Đồng Nai, Vũng Tàu và Củ chi. Các trang trại được quy hoạch cho từng loại rau củ quả để xuất khẩu và cung cấp thị trường trong nước.

Hình 1: Trang trại rau củ tại Lâm Đồng

Hình 2: Trang trại bưởi da xanh tại Củ Chi

Hình 3: Trang trại tại Long Khánh, Đồng Nai

Hình 4: Trang trại tại Củ Chi