Bí đao xanh
Giảm giá!

Bí đao xanh

Trồng hướng hữu cơ (1kg)
(0)
48,000 43,000
Giảm giá!

Bưởi da xanh

Trồng hướng hữu cơ (1kg)
(0)
85,000 80,000
Giảm giá!

Măng cụt Vietgap

5-7 trái/ky
(0)
105,000 90,000
Giảm giá!
(0)
55,000 45,000
Giảm giá!

Sầu riêng chín cây

Trọng lượng 2,3 -5kg/trái
(0)
140,000 125,000
Giảm giá!

Sầu riêng chín cây

Trọng lượng 2,3 -5kg/trái
(1)
140,000 125,000

TOP

lu-tr-fruit-theme-we-food-me